Gazprom Neft filling station #5008Gazprom Neft filling station #5008

Gazprom Neft filling station #5008

Gas Station

Kirill Khomko. Travel Expert.

Gasoline station

Contacts

Address: Bolshaya Serpukhovskaya, 65В

Coordinates: 37.55192,55.41306